Αναζήτηση:   Αρχική |
 

Οικονομικές Καταστάσεις

Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε Οικονομικά Στοιχεία που αφορούν την Interasco Α.Ε.Γ.Α.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

  Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α
  Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α
 31/12/2014 Ισολογισμός
 31/12/2013 Ισολογισμός
 31/12/2012 ΙσολογισμόςΕκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

  Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2016Ανακοινώσεις

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (28/06/2017)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (30/06/2016)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (30/06/2015)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (19/06/2014)


Συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις
  Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016
 31/12/2015 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/06/2015 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/12/2014 Συνοπτικός Ισολογισμός (Ορθή επανάληψη*)
 30/06/2014 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/12/2013 Συνοπτικός Ισολογισμός (Ορθή επανάληψη*)
 30/06/2013 Συνοπτικός Ισολογισμός (Ορθή επανάληψη**)
 31/12/2012 Συνοπτικός Ισολογισμός (Ορθή επανάληψη*)
 30/09/2012 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/06/2012 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/03/2012 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/12/2011 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/09/2011 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/06/2011 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/03/2011 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/12/2010 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/09/2010 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/06/2010 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/03/2010 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/12/2009 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/09/2009 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/06/2009 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/03/2009 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/12/2008 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/09/2008 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/06/2008 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/03/2008 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/12/2007 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/09/2007 Συνοπτικός Ισολογισμός
 30/06/2007 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/03/2007 Συνοπτικός Ισολογισμός
 31/12/2006 Συνοπτικός Ισολογισμός


* Ορθή επανάληψη λόγω οριστικοποίησης των οικονομικών μεγεθών .


** Ορθή επανάληψη λόγω ανακατατάξεων κονδυλίων .
 

Η Εταιρεία μας

Η Ιστορία μας

Αξίες

Όραμα

Οικονομικά ΣροιχείαΧρήσιμα Τηλέφωνα
Γραμμή Υγείας Interasco: 210 6793200
Φροντίδα Ατυχήματος:210 9460293
Οδική Βοήθεια: 210 9460293
Θραύση Κρυστάλλων:
Carglass211 12 08 188
Glass Drive80011777999
 Αρχική |  Εταιρία |  Συχνές ερωτήσεις |  Καριέρα |  Επικοινωνία |  Copyright © 2011 Interasco Α.Ε.Γ.Α.. All rights Reserved.
designed by Eleana